Rene KOOYMAN
ARS NOVA
Home
UK Resume
Work in Progress
Completed Projects
Extra-Professional
Media
Site Map
Contact
NL Persoonlijk Profiel
Werkervaring
Bestuurlijk
Publikaties
Contact
Bestuurlijk

CH:
 • Member Board of Trustees Schiller International University/American College of Switzerland (ACS) www.schiller.edu

 • Voorzitter World Radio Geneva (WRG) Community Association
 • Member of the Executive Board of World Radio Geneva FM (RSR , BBC , Reuters , le Temps , WRG CSA)   www.worldradio.ch
 • Bestuurslid International Environment House (IEH) Geneve, Switzerland.    www.environmenthouse.ch

 • Oprichter en Secretaris Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur, Geneve (Association de la Langue et Culture Hollandaise Geneve)   www.ntcgeneve.info

LUX:
 • Secretaris Nederlands Handels Forum S.A.R.L Luxemburg   www.nhf.lu

NL:
 • Voorzitter Nationaal Arbeidsmarkt en Opleidings Fonds (A & O Fonds), Amsterdam  www.scholingsfonds-kc.nl
 • Vice Voorzitter Stichting Tijdelijke Ondernemers Plaatsen, Rotterdam   www.ofr.nl
 • Secretaris, UNESCO Central European Committee (IATA) Copenhagen, Denemarken
 • Secretaris , Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Amateur Theater (NCA) , Amersfoort
 • Secretaris, Provinciale Friese Milieuraad; Leeuwarden    www.friesemilieufederatie.nl
 • Secretaris Gronings Instituut voor Expressie en Kommmunikatie (GIEK), Groningen
 • Secretaris, Messiaen Academy (HK Arnhem, HK Enschede , HS Zwolle)   www.artez.nl
 • Etc.


HomeUK Resume Work in ProgressCompleted ProjectsExtra-ProfessionalMedia Site MapContact